Půjčka - Úvěr - Hypotéka

Americká hypotéka GAM2

 

Americká hypotéka GAM2

Po celou dobu trvání úvěru je vlastníkem nemovitosti klient, věřitel má na nemovitosti pouze zástavní právo. Veškerá práva jak klienta tak věřitele jsou uvedená ve smluvní dokumentaci. Klient při návštěvě našeho interního pracovníka obdrží obchodní podmínky věřitele tak aby si tyto obchodní podmínky mohl prostudovat před podpisem úvěrové dokumentace. Věřitel po schválení úvěru zasílá smluvní dokumentaci klientům domů a tímto mají klienti možnost se seznámit s touto úvěrovou dokumentaci a případně si nechat poradit od právního zástupce.

Výhody produktu:
 • nedokládají se příjmy
 • nedokládají se stávající půjčky
 • vhodné pro klienty v exekuci
 • řeší se exekuce, zajišťovací převod vlastnického práva, zástavy
 • řeší se soudcovská zástavní práva
 • vhodné k vyplacení zástavních práv
 • věk klienta od 18 let maximální věková hranice 68 let
 • neprověřují se záznamy v registrech dlužníků
 • řeší se dražební vyhlášky vydané na nemovitost
 • žadatel jak fyzická osoba, tak právnická osoba
Parametry produktu:
 • výše úvěru od 100.000,-Kč do 2.000.000,-Kč (max. 50% tržní ceny nemovitosti)
 • doba splatnosti od 6 měsíců do 5 let
 • Forma splácení měsíčními splátkami
 • doba vyřízení cca do 14 dnů od schválení úvěru
 • proplácení na účet klienta nebo hotově
 • možnost předčasného splacení (v případě doplacení do 6-ti měsíců je úrok započten pouze za 6 měsíců, v případě doplacení po 6 měsících je úrok započten za každý započatý rok čerpání úvěru)
 • vždy musí žádat oba manželé pokud není rozděleno SJM (společné jmění manželů)
 • zástava nemovitosti, nemovitost může žadateli do zástavy poskytnout i třetí osoba
 • nemovitost - byt v osobním vlastnictví, rodinný dům, chalupa, komerční nemovitost, stavební pozemky
Potřebné doklady:
 • originál výpis z katastru nemovitostí
 • originál katastrální mapa
 • vždy všechny kopie nabývací tituly uvedené na LV včetně smluv k věcným břemenů uvedených na LV (kupní smlouvy, darovací smlouvy, rozhodnutí o dědictví, rozhodnutí o vydražení nemovitosti atd.)
 • vždy kopie OP všech vlastníků nemovitostí + žadatelů
 • kopie usnesení o nařízení exekuce vydané Okresním soudem (ke všem exekucím), kopie všech exekučních příkazů (ke všem exekucím)
 • kopie všech zástavních smluv nebo smluv o zajišťovacím převodu vlastnického práva, kopie všech úvěrových smluv nebo smluv o půjčce

!!!  Tento produkt je pozastaven  !!!

print