Půjčka - Úvěr - Hypotéka

Úvěr se zástavou členskými právy k družstevnímu bytu

 

Úvěr se zástavou členskými právy k družstevnímu bytu

Členská práva k družstevnímu bytu klienta jsou po celou dobu trvání úvěru přepsaná na věřitele. Věřitel ve smluvní dokumentaci garantuje klientům zpětný přepis členských práv na klienta po řádném ukončení úvěru. Veškerá práva jak klienta tak věřitele jsou uvedená ve smluvní dokumentaci.

Klient při návštěvě našeho interního pracovníka obdrží obchodní podmínky věřitele tak aby si tyto obchodní podmínky mohl prostudovat před podpisem úvěrové dokumentace. Věřitel po schválení úvěru zasílá smluvní dokumentaci klientům domů a tímto mají klienti možnost se seznámit s touto úvěrovou dokumentaci a případně si nechat poradit od právního zástupce.

Výhody produktu:
 • nedokládají se příjmy
 • nedokládají se stávající půjčky
 • vhodné pro klienty v exekuci
 • řeší se exekuce, zajišťovací převod vlastnického práva, zástavy
 • řeší se soudcovská zástavní práva
 • vhodné k vyplacení zástavních práv
 • věk klienta od 18 let, maximální věková hranice nerozhoduje
 • neprověřují se záznamy v registrech dlužníků
 • řeší se dražební vyhlášky vydané na nemovitost
 • žadatel může být jak fyzická, tak právnická osoba
Parametry produktu:
 • výše úvěru od 100.000,-Kč do 2.000.000,-Kč (max. však 50% tržní ceny nemovitosti)
 • doba splatnosti od 6 měsíců do 5 let
 • forma splácení měsíčními splátkami
 • doba vyřízení cca do 10 dnů od schválení úvěru
 • proplácení na účet klienta nebo hotově
 • možnost předčasného splacení (v případě doplacení do 6-ti měsíců je úrok započten pouze za 6 měsíců, v případě doplacení po 6 měsících je úrok započten za každý započatý rok čerpání úvěru)
 • vždy musí žádat oba manželé pokud není rozděleno SJM (společné jmění manželů)
 • Členská práva k družstevnímu bytu může žadateli do zástavy poskytnout i třetí osoba
Potřebné doklady:
 • kopie stanov družstva
 • kopie nájemní smlouvy s družstvem
 • originál katastrální mapa
 • vždy kopie OP všech vlastníků členských práv k družstevnímu bytu + kopie OP žadatelů
 • kopie smluvy o zajišťovacím převodu členských práv k družstevnímu bytu
 • kopie nájemního výměru (jedná se o evidenční list nájemného vydaného družstvem)

!!!  Tento produkt je pozastaven  !!!

 

print