Půjčka - Úvěr - Hypotéka

Úvěr na konsolidaci dluhů DL100

 

Úvěr na konsolidaci dluhů DL100

Zajímá nás budoucnost, dokážeme se vyrovnat s minulostí. Do 48 hodin předběžné posouzení. Informaci o přeúvěrovatelnosti případu vydá věřitel po obdržení všech podkladů

Parametry produktu:
 • výše úvěru od 3.000.000,-Kč do 100.000.000,-Kč (max. 50% tržní hodnoty ceny nemovitosti)
 • doba splatnosti od 6 měsíců do 20 let
 • forma splácení měsíčními splátkami
 • doba vyřízení cca do 20 dnů od schválení úvěru
 • jednorázové čerpání úvěru na BÚ. Peníze na exekuce a zástavazky zajištěné zastavním právem jsou směřovány přímo věřitelům po sjednání dohody o úhradě dluhu, individuálně i jinak
 • exekuce maximálně u jednoho exekutora, vyplacení sesplatněných úvěrů bankou
 • akceptovatelné zápisy v registru dlužníků
 • žadatel může být občan ČR - fyzická osoba starší 18 let
 • účel úvěru
  • vyplacení nebo snížení stávajících závazků fyzické osoby, včetně závazků po splatnosti apod., tím dojde k odstranění finančního tlaku a snížení dosavadních měsičních splátek žadatele
 • zajištění úvěru
  • nemovitost (domy, byty, pozemky, chalupy) v osobním vlastnictví žadatele nebo ve vlastnictví třetí osoby
Potřebné doklady:
 • občan ČR
  • kopie OP + druhý doklad totožnosti + u OSVČ kopie Živnostenského listu
 • doložení bonity
  • zaměstnanec doloží potvrzení o příjmu z ČR nebo zahraničí na formuláři RAIF MONEY GROUP s.r.o.
  • podnikatel doloží daňové přiznání za poslední dva roky
  • přehled aktuálních dluhů
 • výpis z registrů CBCB, LLCB, SOLUS (dlužné částky nevadí)
 • OSVČ - bezdlužnost od FÚ, ČSSZ, ZP (dluhy nevadí, budou předmětem vyplacení)
 • originál výpis z katastru nemovitostí
 • originál katastrální mapa
 • kopie nabývacího titulu (kupní smlouva, darovací, dědická, atd.)
 • odhad nemovitosti (pokud existuje)
 • kopie pojistné smlouvy k nemovitosti – pokud je nemovitost pojištěna
 • kopie exekučních příkazů, kopie úvěrových a zástavních smluv

!!!  Tento produkt je pozastaven  !!!

print