Půjčka - Úvěr - Hypotéka

Osobní bankrot - Oddlužení podle Insolvenčního zákona

 

Osobní bankrot -oddlužení

V případě, kdy se dostanete do situace, kdy nejste schopni dlouhodobě splácet své závazky, nabízí legislativa pomoc v podobě Osobního bankrotu, jehož nejméně bolestivou formou je Oddlužení. Pro řadu běžných občanů je však vypracování insolvenčního návrhu, tak aby bylo soudem schváleno oddlužení komplikované. Proto Vám ve spolupráci s jednou z předních pražských advokátních kanceláří nabízíme možnost vypracování Insolvenčního návrhu, vednoucího k oddlužení. Pokud vyplníte kontaktní formulář na konci této stránky, budete kontaktování kontaktním pracovníkem advokátní kanceláře, který Vám pomůže připravit veškeré náležitosti, které budete potřebovat připravit k předání advokátní kanceláři, tak aby bylo možné vypracovat Insolvenční návrh vednoucí ke zdárnemu oddlužení a tím i Vašemu očištění od veškerých dluhů. Podáním insolvenčního návrhu se ochráníte proti možným exekucím - zároveň zastavíte i exekuce již probíhající. Timto krokem můžete například ochránit svůj byt či dům. Při povoleném oddlužení zaplatíte během 5ti let minimálně 30% výše svých dluhů, zbytek Vám bude rozhodnutím soudu odpuštěn.

Základní informace:

 • máte minimálně dva dluhy, jejichž splátky jsou minimálně 30dní v prodlení
 • dluhy nesmí pocházet z podnikatelské činnosti
 • nutnost stáleho příjmu (zaměstnání)
 • okamžikem podání návrhu na Oddlužení jsou zastaveny všechny exekuce proti Vám vedené
 • v rámci oddlužení nenarůstají úroky, úroky z prodlení, ani jiné smluvní pokuty
 • povinnost zaplatit minimálně 30% závazků během 5ti let
 • zbytek závazku (a to i těch, které nebyly do Insolvenčního řízení přihlašeny) je poté rozhodnutím soudu odpuštěn
 • vypracování Insolvenčního návrhu právníky renomované advokátní kanceláře

Potřebné doklady:

 • soupis majetku
 • soupis závazků - pokud možno přesné vyčíslení stavu závazku k datu podání insolvenčního návrhu
 • výpis z rejstříku trestů
 • potvrzení o aktuální výši přijmu
 • výpis z katastru nemovitostí a znalecký posudek ceny nemovitosti v případě, kdy dlužník vlastní nemovitost
 • znalecký posudek u jiného zajištěného majetku dlužníka (např. automobilu)
 • notářský zápis o zúžení SJM (pokud mezi manželi došlo k zúžení SJM)

!!!  Tento produkt je pozastaven  !!!

 

print