Půjčka - Úvěr - Hypotéka

Americká hypotéka FLEX

 

Americká hypotéka FLEX

Flexibilní řešení s individuálním přístupem. Předběžné posouzení žádosti do 48 hodin

Parametry produktu:
 • výše úvěru od 3.000.000,-Kč do 100.000.000,-Kč (max. 70% tržní hodnoty ceny nemovitosti)
 • doba splatnosti od 6 měsíců do 20 let
 • forma splácení měsíčními splátkami
 • doba vyřízení cca do 20 dnů od schválení úvěru
 • jednorázové čerpání úvěru na bankovní účet
 • možnost individuálního splátkového plánu
 • akceptovatelné zápisy v registru dlužníků
 • žadatel může být občan ČR (fyzická osoba starší 18 let), cizinec s trvalým či dlouhodobým pobytem na území ČR
 • účel úvěru
  • koupě, výstavba či přestavba nemovitostÍ na území ČR
  • bytové, nebytové, komerční potřeby či na pozemky
  • zpětné profinancování již vlastněných nemovitostí
  • start podnikatelské činnosti
  • peníze obdrží klient na svůj účet a nakládá s nimi volně podle svých potřeb
 • zajištění úvěru
  • nemovitost (domy, byty, pozemky, chalupy) v osobním vlastnictví žadatele nebo ve vlastnictví třetí osoby
Potřebné doklady:
 • občan ČR
  • Kopie OP + druhý doklad totožnosti + u OSVČ kopie Živnostenského listu
 • přislušník jiného státu
  • kopie dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu + druhý doklad totožnosti + doklad k bydlení či provozování podnikání
 • doložení bonity
  • zaměstnanec doloží potvrzení o příjmu z ČR nebo zahraničí
  • podnikatel doloží daňové přiznání za poslední dva roky
 • výpis z registrů CBCB, LLCB, SOLUS (dlužné částky nevadí)
 • OSVČ - bezdlužnost od FÚ, ČSSZ, ZP (dluhy nevadí, budou předmětem vyplacení)
 • originál výpis z katastru nemovitostí
 • originál katastrální mapa
 • kopie nabývacího titulu (kupní smlouva, darovací, dědická, atd.)
 • odhad nemovitosti (pokud existuje)
 • kopie pojistné smlouvy k nemovitosti – pokud je nemovitost pojištěna

!!!  Tento produkt je pozastaven  !!!

print