Půjčka - Úvěr - Hypotéka

Americká hypotéka HYPO20

 

Americká hypotéka HYPO20

Po celou dobu trvání úvěru je vlastníkem nemovitosti klient, věřitel má na nemovitosti pouze zástavní právo. Veškerá práva jak klienta tak věřitele jsou uvedená ve smluvní dokumentaci. Věřitel po schválení úvěru zasílá smluvní dokumentaci klientům domů a tímto mají klienti možnost se seznámit s touto úvěrovou dokumentaci a případně si nechat poradit od právního zástupce. Věřitel může celkovou schválenou částku úvěru rozložit do postupného čerpání a to v případě kdy uzná vyšší rizikovost klienta. Klient následně celkovou schválenou částku úvěru čerpá zpravidla ve třech částech.

Výhody produktu:
 • nedokládají se příjmy
 • nedokládají se stávající půjčky
 • řeší se exekuce max. do 100.000,-Kč
 • řeší se zástavní práva max. do 150.000,-Kč
 • neřeší se soudcovská zástavní práva
 • věk klienta od 18 let do neomezeno
 • neprověřují se záznamy v registrech dlužníků
 • žadatel jak fyzická osoba, tak právnická osoba
Parametry produktu:
 • výše úvěru od 50.000,-Kč do 1.000.000,-Kč (max. 50% tržní ceny nemovitosti)
 • doba splatnosti od 2 let do 20 let
 • forma splácení měsíčními splátkami
 • doba vyřízení cca do 10 dnů od schválení úvěru
 • proplácení na účet klienta
 • možnost předčasného splacení bez sankce až po 2 letech
 • vždy musí žádat oba manželé pokud není rozděleno SJM (společné jmění manželů)
 • zástava nemovitosti, nemovitost může žadateli do zástavy poskytnout i třetí osoba
 • nemovitost - Byt v osobním vlastnictví, rodinný dům, chalupa, komerční nemovitost (na vyjímku)
Potřebné doklady:
 • originál výpis z katastru nemovitostí
 • originál katastrální mapa
 • vždy všechny kopie nabývací tituly uvedené na LV včetně smluv k věcným břemenů uvedených na LV (kupní smlouvy, darovací smlouvy, rozhodnutí o dědictví, rozhodnutí o vydražení nemovitosti atd.)
 • vždy kopie OP všech vlastníků nemovitostí + žadatelů
 • kopie usnesení o nařízení exekuce vydané Okresním soudem (ke všem exekucím), kopie všech exekučních příkazů (ke všem exekucím)
 • kopie všech zástavních smluv nebo smluv o zajišťovacím převodu vlastnického práva, kopie všech úvěrových smluv nebo smluv o půjčce

!!!  Tento produkt je pozastaven  !!!

print