Půjčka - Úvěr - Hypotéka

Americká hypotéka HFC

 

Americká hypotéka HFC

Po celou dobu trvání úvěru je vlastníkem nemovitosti klient, věřitel má na nemovitosti pouze zástavní právo. Veškerá práva jak klienta tak věřitele jsou uvedená ve smluvní dokumentaci. Rychlé řešení v případě menších exekucí pro vyčiětění LV a následného přefinancování jiným produktem americké hypotéky.

Výhody produktu:
 • nedokládají se příjmy
 • nedokládají se stávající půjčky
 • řeší se exekuce maximálně
 • neřeší se soudcovská zástavní práva
 • řeší se zástavní práva nebankovních společnosti
 • věk klienta od 18 let
 • neprověřují se záznamy v registrech dlužníků
 • žadatel jak fyzická osoba tak právnická osoba
 • první splátka je splatná vždy jeden měsíc od podpisu smlouvy, další následující splátky potom každý další měsíc
  (vždy stejný den v měsíci)
 • měsíční splátka se pohybuje od 2 200 Kč, vždy záleží na výši poskytnuté půjčky a době splatnosti
 • věřitel s klientem sepisuje exekutorský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti
Parametry produktu:
 • výše úvěru od 60.000,-Kč do 2.000.000,-Kč (max. 50% tržní ceny nemovitosti)
 • doba splatnosti od 3 měsíců do 5 let
 • forma splácení měsíčními splátkami
 • doba vyřízení úvěru cca do 10 dnů od schválení úvěru
 • proplácení vždy na bankovní účet klienta
 • možnost předčasného doplacení, kdykoliv v průběhu splácení úvěru
 • vždy musí žádat oba manželé pokud není rozděleno SJM
 • zástava nemovitosti ve vlastnictví klienta nebo třetí osoby
 • byt v osobním vlastnictví, rodinný dům, chalupa, komerční nemovitost
Potřebné doklady:
 • originál výpis z katastru nemovitostí
 • originál katastrální mapa
 • nabývací tituly současného vlastníka
 • vždy všechny kopie nabývací tituly uvedené na LV včetně smluv k věcným břemenů uvedených na LV (kupní smlouvy, darovací smlouvy, rozhodnutí o dědictví, rozhodnutí o vydražení nemovitosti atd.)
 • vždy kopie OP všech vlastníků nemovitostí + kopie OP žadatelů
 • kopie usnesení o nařízení exekuce vydané Okresním soudem (ke všem exekucím)
 • kopie všech exekučních příkazů (ke všem exekucím)
 • kopie všech zástavních smluv

!!!  Tento produkt je pozastaven  !!!

print