Půjčka - Úvěr - Hypotéka

Americká hypotéka SM NÁKUP

 

Americká hypotéka SM NÁKUP

Poskytnutí krátkodobého úvěru na koupi nemovitosti -nemovitost ve vlastnictví fyzické osoby (ne ve vlastnictví obce, družstva), poskytování úvěru max do 50 % tržní ceny nemovitosti, prodávající podepisuje zástavní smlouvy, po zapsání zástavy na katastru nemovitostí se převádí vlastnické právo z prodávajícího na kupujícího na základě kupní smlouvy, kupní smlouvy si řeší kupující s prodávajícím sám.
Po celou dobu trvání úvěru je vlastníkem nemovitosti klient, věřitel má na nemovitosti pouze zástavní právo. Veškerá práva jak klienta tak věřitele jsou uvedená ve smluvní dokumentaci.

Výhody produktu:
 • nedokládají se příjmy
 • nedokládají se stávající půjčky
 • věk klienta od 18 let maximální věková hranice není omezena
 • neprověřují se záznamy v registrech dlužníků
 • žadatel fyzická osoba
Parametry produktu:
 • výše úvěru od 50.000,-Kč do 3.000.000,-Kč (max. 50% tržní ceny nemovitosti)
 • doba splatnosti od 3 měsíců do 6 let
 • forma splácení měsíčními splátkami
 • doba vyřízení úvěru cca do 10 dnů od schválení úvěru
 • proplácení vždy na bankovní účet prodavajícího
 • možnost předčasného doplacení, kdykoliv v průběhu splácení úvěru
 • vždy musí žádat oba manželé pokud není rozděleno SJM
 • zajištění zástavou kupované nemovitosti
 • typ nemovitosti - byt v osobním vlastnictví, rodinný dům
Potřebné doklady:
 • originál výpis z katastru nemovitostí
 • originál katastrální mapa
 • nabývací tituly současného vlastníka
 • vždy všechny kopie nabývací tituly uvedené na LV včetně smluv k věcným břemenů uvedených na LV (kupní smlouvy, darovací smlouvy, rozhodnutí o dědictví, rozhodnutí o vydražení nemovitosti atd.)
 • vždy kopie OP všech vlastníků nemovitostí + kopie OP žadatelů

!!!  Tento produkt je pozastaven  !!!

print