Půjčka - Úvěr - Hypotéka

Podnikatelský úvěr AKVIZICE

 

Podnikatelský úvěr AKVIZICE

Čerpání úvěru do 15 pracovních dnů od obdržení podkladů ke kompletnímu posouzení úvěru. Předběžné posouzení žádosti do 48 hodin. V součinnosti nadstandardní servis a flexibilita při nastavení obchodu. Úvěr je určen na financování koupě, výstavba či přestavba nemovitostÍ na území ČR,
 • investiční příležitosti, rozvoj podnikání, nákupy nemovitosti v dražbách, veřejných obchodních soutěžích, výběrových řízeních, zpětné profinancování již vlastněných nemovitostí, financování odkupu obchodních podílů, akvizice podnikatelských subjektů, rychlé financování krátkodobých závazků, případně i jiné jiné účely.


Parametry produktu
 • výše úvěru od 3.000.000,-Kč do 100.000.000,-Kč (max. 60% tržní hodnoty ceny nemovitosti)
 • doba splatnosti od 6 měsíců do 20 let
 • forma splácení měsíčními splátkami
 • doba vyřízení cca do 15 dnů od schválení úvěru
 • jednorázové čerpání úvěru na BÚ
 • možnost odkladu splátek jistiny
 • akceptovatelné zápisy v registru dlužníků
 • žadatel může být
  • právnická osoba
  • fyzická osoba podnikatel s trvalým či dlouhodobým pobytem na území ČR či občan EU
 • účel úvěru
  • koupě, výstavba či přestavba nemovitostÍ na území ČR
  • investiční příležitosti, rozvoj podnikání
  • nákupy nemovitosti v dražbách, veřejných obchodních soutěžích, výběrových řízeních
  • zpětné profinancování již vlastněných nemovitostí
  • financování odkupu obchodních podílů, akvizice podnikatelských subjektů
  • rychlé financování krátkodobých závazků
  • jiné účely
 • zajištění úvěru
  • nemovitost (domy, byty, pozemky, chalupy) v osobním vlastnictví žadatele nebo ve vlastnictví třetí osoby
Potřebné doklady:
 • občan ČR, EU, právnická osoba
  • kopie OP + druhý doklad totožnosti + u OSVČ kopie Živnostenského listu
  • právnická osoba - kopie OP jednatele společnosti + originál výpis z OR
 • doložení bonity
  • zaměstnanec při souběhu s podnikáním doloží potvrzení o příjmu z ČR nebo zahraničí na formuláři RAIF MONEY GROUP s.r.o.
  • podnikatelský subjekt doloží daňové přiznání za poslední dva roky a účetní uzávěrku za stejná období
  • stručný podnikatelský záměr s projekcí cash flow
  • návrh konstrukce koupě nemovitosti od prodávajícího
  • návrh případného dozajištění úvěru (u dražeb i dočasného)
  • do bonity klienta je možné zahrnout až 50% budoucích přijmů z podnikání
 • výpis z registrů CBCB, LLCB, SOLUS (dlužné částky nevadí)
 • OSVČ - bezdlužnost od FÚ, ČSSZ, ZP (dluhy nevadí, budou předmětem vyplacení)
 • originál výpis z katastru nemovitostí
 • originál katastrální mapa
 • kopie nabývacího titulu (kupní smlouva, darovací, dědická, atd.)
 • odhad nemovitosti (pokud existuje)
 • kopie pojistné smlouvy k nemovitosti – pokud je nemovitost pojištěna

!!!  Tento produkt je pozastaven  !!!

print