Půjčka - Úvěr - Hypotéka

Podnikatelský úvěr NA MÍRU

 

Podnikatelský úvěr NA MÍRU

Parametry produktu:
 • výše úvěru od 3.000.000,-Kč do 100.000.000,-Kč (max. 70% tržní hodnoty ceny nemovitosti)
 • doba splatnosti od 6 měsíců do 20 let
 • forma splácení měsíčními splátkami
 • doba vyřízení cca do 20 dnů od schválení úvěru
 • jednorázové i postupné čerpání úvěru dle potřeby a záměru žadatele
 • možnost zahrnout budoucí příjmy z podnikání
 • akceptovatelné zápisy v registru dlužníků
 • žadatel může být
  • právnická osoba
  • fyzická osoba podnikatel s trvalým či dlouhodobým pobytem na území ČR
 • účel úvěru
  • koupě, výstavba, přestavba či rekonstrukce nemovitostí na území ČR i SR
  • investiční příležitosti, rozvoj podnikání
  • financování nákladů na zhodnocení nemovitostí
  • zpětné profinancování již vlastněných nemovitostí
  • start podnikatelské činnosti
  • konsolidace a refinancování závazků
  • dražby, výběrová řízení, nákup obchodních podílů, provozní financování
 • zajištění úvěru
  • nemovitosti (komerční, bytové, pozemky) či kombinací ve vlastnictví žadatele, případně třetí osoby
  • možnost výměny / změny zajištění v průběhu splácení hypotéky
 • není překážkou
  • Krátká nebo nulová historie, pro banky nevhodný obor podnikání, nedostatečné hospodařské výsledky, problemové zadlužení a závazky
Potřebné doklady:
 • občan ČR, EU, právnická osoba
  • kopie OP + druhý doklad totožnosti + u OSVČ kopie Živnostenského listu
  • právnická osoba - kopie OP jednatele společnosti + originál výpis z OR
 • doložení bonity
  • zaměstnanec při souběhu s podnikáním doloží potvrzení o příjmu z ČR nebo zahraničí na formuláři RAIF MONEY GROUP s.r.o.
  • podnikatelský subjekt doloží daňové přiznání za poslední dva roky a účetní uzávěrku za stejná období
  • stručný podnikatelský záměr s projekcí cash flow
  • prokázání budoucích přijmu ( např. kontrakty, nájemní smlouvy)
 • výpis z registrů CBCB, LLCB, SOLUS (dlužné částky nevadí)
 • OSVČ - bezdlužnost od FÚ, ČSSZ, ZP (dluhy nevadí, budou předmětem vyplacení)
 • originál výpis z katastru nemovitostí
 • originál katastrální mapa
 • kopie nabývacího titulu (kupní smlouva, darovací, dědická, atd.)
 • odhad nemovitosti (pokud existuje)
 • kopie dokladu o pojištění zastavovaných nemovitostí

!!!  Tento produkt je pozastaven  !!!

print