Půjčka - Úvěr - Hypotéka

(Před)developerské financování

 

(Před)developerské financování

Nastartování developerského projektu. Předběžné posouzení žádosti do 48 hodin.

Parametry produktu:
 • výše úvěru od 3.000.000,-Kč do 100.000.000,-Kč (max. 65% tržní hodnoty ceny nemovitosti)
 • doba splatnosti od 6 měsíců do 20 let
 • forma splácení měsíčními splátkami
 • doba vyřízení cca do 15 dnů od schválení úvěru
 • jednorázové i postupné čerpání úvěru dle potřeby a záměru žadatele
 • možnost individuálního splátkového kalendáře
 • akceptovatelné zápisy v registru dlužníků
 • žadatel může být
  • právnická osoba
  • fyzická osoba podnikatel s trvalým či dlouhodobým pobytem na území ČR
  • akceptace nově založených společností
 • účel úvěru
  • koupě pro budoucí výstavbu bytových i nebytových objektů
  • zpětné profinancování již vlastněných pozemků
  • financování nákladů na zhodnocení pozemků
 • zajištění úvěru
  • nemovitost (komerční nemovitosti, domy, byty, pozemky)
  • nemovitost, která bude předmětem úvěrování s podílem vlastního kapitálu
  • možnosti zajištění i jinou nemovitostí
  • případné výměny / změny zajištění v průběhu splácení hypotéky (např. plovoucí zajištění vhodné pro developerské a realitní projekty)
Potřebné doklady:
 • občan ČR, EU, Právnická osoba
  • kopie OP + druhý doklad totožnosti + u OSVČ kopie Živnostenského listu
  • právnická osoba - kopie OP jednatele společnosti + originál výpis z OR
 • nově založená společnost
  • bonitu prokazuje dosavadní vlastník této společnosti
 • doložení bonity
  • zaměstnanec při souběhu s podnikáním doloží potvrzení o příjmu z ČR nebo zahraničí na formuláři RAIF MONEY GROUP s.r.o.
  • podnikatelský subjekt doloží daňové přiznání za poslední dva roky a účetní uzávěrku za stejná období
  • stručný podnikatelský záměr s projekcí cash flow
  • prokázání budoucích přijmu ( např. kontrakty, nájemní smlouvy)
 • výpis z registrů CBCB, LLCB, SOLUS (dlužné částky nevadí)
 • OSVČ - bezdlužnost od FÚ, ČSSZ, ZP (dluhy nevadí, budou předmětem vyplacení)
 • originál výpis z katastru nemovitostí
 • originál katastrální mapa
 • kopie nabývacího titulu (kupní smlouva, darovací, dědická, atd.)
 • jakýkoliv odhad nemovitosti (pokud existuje)
 • územní rozhodnutí (pokud existuje)
 • kopie územního plánu rozvoje, neexistuje-li územní rozhodnutí

!!!  Tento produkt je pozastaven  !!!

print